CIEKAWE MIEJSCA W KARTUZACH.STRONA GLOWNA   |   SIERAKOWICE   |   KARTUZY   |   KASZUBSKI PARK MINIATUR
SIANOWO   |   MIRACHOWO   |   LASY MIRACHOWSKIE   |   GALERIA ZDJĘĆ
_____________________________________________________________________

Gaj swiętopełka.


U wejścia do Gaju Świętopełka znajduje się otwarta brama powitalna z tablicą informacyjną:
„Gaj Świętopełka wzdłuż, którego brzegiem jeziora Klasztornego Małego prowadzi alejka
zagospodarowana w 1890 roku. Dzisiaj zwana Aleją Filozofów.Teren Gaju Świętopełka
został ponownie zagospodarowany i zrekultywowany w latach 1997/1998 ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz
środków własnych Gminy Kartuzy.”Gaj to niezwykły kompleks leśny na stromym zboczu.
Jego drzewostan składa się głównie z buków. Niegdyś jezioro znajdujące się przy gaju było
miejscem obciążonym ściekami. Nadano mu miano mocno zdegradowanego. Dziś powraca
do swojego pierwotnego stanu. Na terenie gaju znajdują się tablice edukacyjne, ławki, altanę,
huśtawki i pomosty. Gaj Świętopełka, wielu mieszkańcom Kartuz, dostarcza upragniony odpoczynek.
Przez Gaj Świętopełka biegnie trasa, po której biegają uczniowie pobliskich szkół.
Jest to także miejsce, gdzie organizowane są festyny i koncerty.


Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera


To muzeum zajmujace się gromadzeniem eksponatów zwiazanych z Kaszubami i zamieszkujaca je grupa etniczna.
Placówka ta jest wpisana do Państwowego Rejestru Muzeów.
Starania o utworzenie tego muzeum podejmowane były już przed wojna, jednak jej wybuch uniemożliwił to.
Głównym inicjatorem był Franciszek Treder. W wyniku jego starań 1 maja 1947 roku dokonano uroczystego otwarcia.
Znaczne zasługi w organizacji tej placówki położyło również Towarzystwo Miłośników
Muzeum Kaszubskiego im. dr Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach. 1 stycznia 1950 roku doszło do
likwidacji Towarzystwa i jednoczesnego upaństwowienia muzeum.
15 kwietnia 1986 willa i budynek gospodarczy Muzeum zostały wpisane do rejestru zabytków.

Kolegiata Wniebowzięcia Najswiętszej Maryi Panny


Kościół klasztorny kartuzów wybudowany w latach 1383-1405;
oryginalny dach w kształcie trumny i hełm wieży barokowy Gotycki ołtarz 1444, bogate barokowe stalle 1641 i 1677,
ściany prezbiterium obite flandryjskim kurdybanem z 1683. Siedziba Kartuskiej Kapituły Kolegiackiej.
Kolegiata znajduje się w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kosciół pw. sw. Kazimierza


W latach 1883-1887 przy rynku w Kartuzach zbudowano z cegły kościół w stylu neogotyckim,
który służył ewangelikom do 1945 roku. W latach 1946-1983 świątynia ta pełniła rolę kościoła szkolnego
rzymskokatolickiej parafii Wniebowzięcia NM Panny w Kartuzach. 1 października 1983 roku erygowano przy tym
kościele parafię pw. św. Kazimierza. W latach 2004-2008 przeprowadzono modernizację wnętrza kościoła i
3 października 2008 r., w 550 rocznicę urodzin św. Kazimierza i 25-lecie parafii, biskup Jan Bernard Szlaga
dokonał konsekracji kościoła.

Ławka Asesora


Ławka Asesora to punkt widokowy na wzniesieniu nad brzegiem jeziora Karczemnego w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej.
Ze wzgórza można podziwiać panoramę Kartuz. Do punktu widokowego wiedzie
wybudowana w 2012 roku promenada biegnąca wzdłuż brzegu jeziora Karczemnego.
Nazwa pochodzi prawdopodobnie od jednego z asesorów,
który chętnie siadywał w tym miejscu i zachwycał się pięknem krajobrazu.